Warunki umowy licencyjnej - surowce Lucas Meyer Cosmetics

1- Czy jest możliwe użycie nazwy marketingowej surowca na opakowaniu?

Jak najbardziej, najpierw jednak zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie dokumentu umowy licencyjnej i określeniu dokładnego tekstu jaki chcą Państwo umieścić na opakowaniu. Konieczne będzie określenie jakie stężenie surowca użyte jest w produkcie - producent pozwala na użycie nazwy marketingowej pod warunkiem użycia takiego stężenia surowca, jakie użyte było w jego testach.

2- Czy jest możliwe użycie nazwy marketingowej surowca na stronie internetowej/ w reklamie?

Jak najbardziej, najpierw jednak zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie dokumentu umowy licencyjnej i określeniu dokładnego tekstu jaki chcą Państwo umieścić na stronie lub w reklamie. Konieczne będzie określenie jakie stężenie surowca użyte jest w produkcie - producent pozwala na użycie nazwy marketingowej pod warunkiem użycia takiego stężenia surowca, jakie użyte było w jego testach.

3 - Chcę użyć claimu, który wiąże się z użyciem Państwa surowca, czy jest to możliwe?

Jak najbardziej, claimy wiążące się z efektami działania surowców mogą Państwo użyć na opakowaniu, stronie internetowej, w reklamie, itd. Najpierw jednak zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie dokumentu umowy licencyjnej i określeniu dokładnego tekstu jaki chcą Państwo umieścić na opakowaniu. Konieczne będzie określenie jakie stężenie surowca użyte jest w produkcie - producent pozwala na użycie nazwy marketingowej pod warunkiem użycia takiego stężenia surowca, jakie użyte było w jego testach.

4 - Czy umowa licencyjna jest płatna?

Nie, za licencję nie należy płacić, wymagane jest jednak spełnienie jej warunków (gwarancja użycia takiego stężenia surowca, jakie użyte było w testach).